Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego DecoArt24.pl

 

Słowniczek:

1.       Sprzedający – DecoArt24 z siedzibą w Radomiu, adres: 26-600 Radom ul. Brandta 4/33,
NIP: PL7962744463, Regon: 146619893, działający pod adresem www.decoart24.pl, 
Tel. 574-000-825 email: biuro@decoart24.pl.

2.       Klient – osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3.       Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.decoart24.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

4.       Towary - rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

5.       Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.

6.       Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

7.       Umowa – umowa sprzedaży zawarta miedzy Kupującym a Sprzedającym, której integralną częścią jest Regulamin

8.       Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.       Sklep internetowy, działający pod adresem                          decoart24.pl jest własnością firmy: DecoArt24 Katarzyna Różańska

          Ul. Brandta 4/33

          26-600 Radom

          NIP PL7962744463,

          REGON 146619893

2.       Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego DecoArt24, dostępnego pod adresem internetowym www.decoart24.pl

3.       Do realizacji zamówienia koniecznie jest:

·         wskazanie zamawianych produktów i ilości;

·         podanie danych potrzebnych do dostawy – wg pól formularza zamówienia;

·         wskazanie preferowanej formy płatności i dostawy;

·         wysłanie formularza ze strony sklepu decoart24.pl;

 

§2 Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1.       Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

2.       Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

3.       Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

 

§3 Składanie zamówień

 

1.       Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane do godziny 13:00.

2.       Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail, wraz z linkiem potwierdzającym. Klient potwierdza zamówienia poprzez kliknięcie linku zawartym w mailu otrzymanym ze sklepu po złożeniu zamówienia. Wyjątkiem są Kupujący zarejestrowani w sklepie decoart24.pl, których wymóg potwierdzenia zamówienia nie dotyczy, Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

3.       Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres decoart24@o2.pl

 

§4 Dokonywanie płatności. Ceny.

 

1.       Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2.       Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

·         płatność przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę

·         płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu. Nr konta decoart24.pl:

Właściciel rachunku: DecoArt24 Katarzyna Różańska

Bank: Pekao S.A.

Numer Rachunku: 08 1950 0001 2006 0586 7800 0002

 

3.       Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy przesyłką zgodny z cennikiem firmy dostarczającej wraz z podatkiem VAT.

4.       Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§5 Realizacja zamówień.

 

1.       Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2.       Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 6 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

·         wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;

·         dostępności Towaru;

Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.

3.       Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar.

4.       Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem firmy przewozowej DPD, Inpost, Pocztex. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1-2 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

5.      Produkty z metaloplastyki ze względu na ich duży gabaryt  podlegają innym kosztom transportu. Należy wówczas wybrać opcje : przesyłka metaloplastyka.


 

§6 Zwroty, Reklamacje.

 

1.       Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie decoart24.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2.       Zwrot jest możliwy, gdy towar spełnia wszystkie poniższe warunki:

·         - nie był używany,

·         - nie został zniszczony,

·         - jest kompletny

3.       Zwracany towar należy odsyłać razem z informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze lub informacją o innym towarze w zamian.
Wypełniony dokument o odstąpieniu od umowy, który można pobrać naciskając TUTAJ, prosimy wysłać na naszego maila: biuro@decoart24.pl w postaci skanu bądź wyraźnego zdjęcia.

4.       Zaleca się, aby klient dołączył dowód zakupu towaru (paragon/faktura VAT). Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.

5.      W przypadku przesyłki zwrotnej realizowanej zgodnie z pkt 1., koszt przesyłki zwrotnej oraz koszt opakowania ponosi Klient. Decoart24.pl nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

6.       Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.

7.       Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony na adres: DecoArt24 Katarzyna Różańska ul.Jagiellońska 2/67,  26-600 Radom

8.       W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Formularz można pobrać naciskając TUTAJ.

9.       Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

10.       W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji  oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, na adres: DecoArt24 Katarzyna Różańska ul. Jagiellońska 2/67, 26-600 Radom

11.       Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

12.       W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

13.       Serwisy płatności PayU oraz PayPal pobierają dodatkowe opłaty za korzystanie z ich usług. Sklep zobowiązuje się do pokrycia opłat prowizji do serwisów PayU, PayPal.
            W przypadku zwrotów towarów, Sklep nie ma obowiązku zwrotu pobranej przez serwis prowizji (3% wartości zamówienia).

§7 Polityka prywatności

 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.decoart24.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w zakresie prawnym i technicznym wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.

3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: biuro@decoart24.pl bądź listownie na adres sprzedawcy: DecoArt24, ul. Brandta 4/33, 26-600 Radom

 

XI Polityka cookies

 

1. Do obsługi transakcji w sklepie internetowym www.decoart24.pl, sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies.

2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

4. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę cookies, co może utrudnić korzystanie ze Sklepu.

 

XII Postanowienia końcowe

 

1.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu.

4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:

  a. telefon: 574-000-825,

  b. e-mail: biuro@decoart24.pl,

  c. pisemnie na adres: DecoArt24, ul. Brandta 4/33, 26-600 Radom

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.decoart24.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

6. Nazwa sklepu internetowego www.decoart24.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.